Lớp tập huấn được tổ chức trong 4 ngày từ ngày 14/8/2018-18/8/2018 với nhiều nội dung và phương thức truyền đạt khác nhau. Qua lớp học, các cán bộ đoàn nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của tổ chức đoàn trong hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, nắm vững các kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và cách thức tổ chức phong trào thanh niên; nhằm khắc phục những tồn tại, yếu kém trong thời gian trước đó. 

Đây cũng là dịp để cán bộ làm công tác đoàn của các đươn vị có dịp giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tế của đơn vị mình, vận dụng kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn công tác đoàn của từng đơn vị.

Đại tá Phạm tiến Cương phát biểu tại lễ khai giảng lớp tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Đại tá Phạm Tiến Cương, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ khẳng định, trong những năm qua, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã luôn khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công tác bảo vệ an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội… thành tích đáng tự hào đó có đóng góp một phần không nhỏ công sức của đội ngũ đoàn viên, thanh niên Bộ Tư lệnh – lực lượng chiếm một nửa quân số của các đơn vị. 

Đồng chí Phó Tư lệnh yêu cầu, các học viên cần tập trung, xác định rõ trách nhiệm, có tư duy, nhận thức mới về vai trò, vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ đoàn có sự đổi mới về phương pháp làm việc, khắc phục kịp thời các mựt còn tồn tại, hạn chế, làm chuyển biến căn bản một bước trong công tác đoàn thanh niên.

Vũ Linh