Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác quần chúng CAND (cơ quan Thường trực của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Bộ Công an) nhấn mạnh, những năm qua, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác gia đình và trẻ em trong CAND đã được Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm, chỉ đạo.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh và các đại biểu, học viên tại Lớp tập huấn.

Các chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác gia đình và trẻ em đã được cụ thể hóa, triển khai thực hiện một cách sâu, rộng trong toàn lực lượng. Ngày càng có nhiều cán bộ nữ Công an đảm nhận công việc trọng trách, giữ vị trí lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Qua đó cho thấy vị trí, vai trò của cán bộ nữ trong CAND không ngừng được nâng lên. Công tác gia đình và trẻ em cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Các chương trình, kế hoạch hành động vì trẻ em và hạnh phúc gia đình được triển khai thực hiện hiệu quả trong toàn lực lượng CAND...

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh cũng cho biết “ qua theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình cho thấy lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cũng rất quan tâm đến công tác này.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng Bộ Công an phát biểu khai giảng Lớp tập huấn.
TS Ngô Hữu Vân, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình& Trẻ em Bộ LĐ- TB & XH giảng viên truyền đạt chuyên đề tại Lớp tập huấn.

Tuy nhiên trên thực tế khả năng tham mưu đề xuất của đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, vì tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em tại Công an các đơn vị, địa phương chưa cao. Kỹ năng tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ làm công tác về bình đẳng giới, vì tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em trong CAND các cấp đôi khi còn chưa được nhận thức một cách đầy đủ về vai trò, nhiệm vụ của mình.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Lớp tập huấn này được tổ chức nhằm trang bị các kiến thức cơ bản, các kỹ năng cần thiết nhất cho đội ngũ cán bộ, hội viên nắm bắt để nâng cao công tác tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo Công an  đơn vị, địa phương, giúp cho công tác bình đẳng giới, vì tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em trong CAND được triển khai ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới. Lớp tập huấn được tổ chức trong 2 ngày 20 đến 21-12 tại Hà Nội.

Tâm Phạm