Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị. 

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện các Tổng cục, Cục chức năng của Bộ Công an.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nêu rõ, quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các cơ sở: nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an quản lí (DA2277). 

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các đơn vị chức năng thuộc Bộ và Công an các đơn vị, địa phương, dự án đã đạt được kết quả rõ rệt, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Bộ Công an và tinh thần trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai dự án. 

Qua đó, đã cải thiện đáng kể điều kiện giam giữ, cải tạo, giáo dục đối tượng; nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp và từng bước đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn gợi ý nội dung thảo luận.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, vẫn còn một số tồn tại, bất cập cần phân tích, đánh giá để rút kinh nghiệm cho giai đoạn triển khai tiếp theo. Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện các mặt công tác trong quá trình triển dự án; đánh giá những nguyên nhân tồn tại, bất cập để rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai giai đoạn tiếp theo.

Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn II –DA 2277 và phương hướng triển khai dự án tổng thể giai đoạn III. 

Cụ thể, đánh giá các mục tiêu trang bị hệ thống kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ về an ninh; về y tế; đồng bộ cơ sở hạ tầng và các hạng mục phụ trợ; bảo vệ môi trường...; nêu rõ kết quả thực hiện, đánh giá khối lượng, chất lượng, tiến độ và tồn tại trong quá trình thực hiện...

Toàn cảnh Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn gợi ý những vấn đề trọng tâm cần thảo luận nêu rõ: việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả dự án có ý nghĩa rất lớn trong thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp của Bộ Chính trị; yêu cầu các đại biểu cần đánh giá hết sức thẳng thắn, trách nhiệm, cầu thị. 

Cụ thể, phải đánh giá mặt thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện DA 2277; làm rõ thêm hiệu quả đầu tư, lợi ích từ DA 2277 đem lại; kiến nghị, đề xuất giải pháp để giai đoạn III thực hiện tốt hơn; đánh giá mối quan hệ, sự phối hợp giữa các đơn vị của Bộ với địa phương và các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng trong triển khai thực hiện; đánh giá tính hiệu quả của các trang thiết bị hiện đang quản lí, sử dụng...để qua hội nghị sẽ tập hợp, báo cáo Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ công an chỉ đạo giai đoạn tiếp theo.

Ban Tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện giai đoạn II – DA 2277

Tại Hội nghị, 7 ý kiến phát biểu tham luận đã tập trung thảo luận, làm rõ các vấn đề đúng theo chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đánh giá cao các ý kiến tham luận, khẳng định lãnh đạo Bộ sẽ  tiếp thu tất cả các ý kiến, kiến nghị để hoàn thiện giai đoạn II, đề xuất phương hướng thực hiện giai đoạn III DA -2277.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành yêu cầu, cần làm tốt công tác dự báo tình hình, khảo sát, lập dự án sao cho sát thực tế, phù hợp với quy hoạch, ưu tiên ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác giam giữ; thiết kế mẫu phải đáp ứng đầy đủ các quy định về nghiệp vụ quản lý, giáo dục các loại đối tượng...

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, trên cơ sở tổng kết giai đoạn II của dự án, tiếp thu các ý kiến của các đơn vị, cần hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị thi công hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thanh quyết toán các dự án thành phần đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định.

Tổng cục VIII chủ trì phối hợp với Tổng cục IV hướng dẫn, chỉ đạo các đơn thụ hưởng khai thác, quản lí hiệu quả, khoa học cơ sở hạ tầng, vật chất và các trang thiết bị, hệ thống kỹ thuật được đầu tư. Trước mắt, có phương án đề xuất Bộ chuyển lưu lượng can, phạm nhân, hạn chế tình trạng quá tải; cần rà soát lại quy hoạch, ưu tiên đầu tư nhằm tháo gỡ tình trạng quá tải tại khối nhà tạm giữ, trại tạm giam;  xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn định mức đầu tư sao cho đồng bộ; làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình hiện đang sử dụng...

Phương Thuỷ