Thiếu tướng Phan Xuân Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII (Bộ Công an); đại diện Ban giám thị các Trại giam Cụm số 7, gồm: Hội phụ nữ Trại giam An Phước; Trại giam Tống Lê Chân; Trại giam Cây Cầy; Trại giam Phú Hoà; Trại giam Long Hoà; Trại giam Mỹ Phước; Trại giam Phước Hoà và Trại giam Thạnh Hoà cùng dự.

Đại tá Phan Đình Hoàn, Cụm trưởng Cụm thi đua số 7 cho biết: phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên, phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện của phụ nữ Công an. 

Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, tự tin, tự trọng, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, có nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANCT, giữ gìn TTATXH trong tình hình hiện nay.

Các đại biểu dự hội nghị tại Trại giam Mỹ Phước. 
Hội phụ nữ Cụm thi đua số 7 ký kết giao ước thi đua. 

Bên cạnh đó, gắn với phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", rèn luyện phẩm chất "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" và cụ thể hóa phong trào thi đua chung của phụ nữ trong Cụm nói riêng và cả nước nói chung. 

Văn Vĩnh