Các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương  (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội nghị.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận năm 2017 của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương. 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc mừng Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, trong năm 2017, hệ thống MTTQ cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả với nhiều hoạt động để lại dấu ấn. Công tác Mặt trận đã hướng vào lợi ích thiết thực cho người dân, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân; quan tâm đến việc tôn vinh, nhân rộng các điển hình, mô hình tiêu biểu trong lao động sáng tạo. 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Đặc biệt Mặt trận đã tích cực tham gia vào xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, hoạt động giám sát phản biện có nhiều đổi mới đi vào nề nếp; việc kiện toàn công tác Mặt trận được quan tâm đã góp phần nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; góp phần đưa kinh tế - xã hội của đất nước phát triển, quốc phòng – an ninh được đảm bảo, xây dựng hệ thống chính quyền trong sạch vững mạnh...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.

Về công tác Mặt trận trong năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, cụm 5 thành phố trực Trung ương cần tiếp tục quan tâm đến việc nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời phát hiện, phản ánh, kiến nghị với Đảng, chính quyền về tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu hệ thống MTTQ của 5 thành phố phải có bước đột phá mạnh mẽ trong công tác giám sát, phản biện xã hội để nhiệm vụ này thực sự sâu sắc để lại ấn tượng cho xã hội. Theo đó các thành phố trong cụm cần tập trung giám sát việc cải cách thủ tục hành chính, giám sát việc đảm bảo an toàn thực phẩm; tình trạng bạo hành ở cấp học mầm non; giám sát trong phòng chống tham nhũng. 

Quang cảnh Hội nghị.

Trong năm 2018 tới đây, để công tác Mặt trận đạt hiệu quả cao nhất, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị những người làm công tác Mặt trận cần quan tâm sâu sát cơ sở, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tinh gọn bộ máy nhưng vẫn đảm bảo kết quả, hiệu quả công tác; đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó tạo nhiều chuyển biến trong công Mặt trận để thực sự là những đầu tầu đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước.

Trên tinh thần khách quan, dân chủ, Hội nghị đã thực hiện bình xét các danh hiệu thi đua để đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của UBTƯ MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định. Đồng thời nhất trí giới thiệu thành phố Hải Phòng là Cụm trưởng cụm thi đua năm 2018.

Anh Minh - Anh Vũ