Trong năm 2017, với khẩu hiệu hành động “ Cán bộ chiến sĩ Cụm thi đua số 2 – Đổi mới, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả - Vì sự bình yên biên cương của Tổ quốc”, Công an 7 tỉnh phía Bắc gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai đã tổ chức nhiều đợt thi đua với các nội dung phong phú, sát hợp, nhờ vậy đã đưa phong trào thi đua trong toàn thể CBCS đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao.

Thiếu tướng Bùi Minh Giám phát biểu tại hội nghị.

Với vai trò đơn vị Cụm trưởng, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát huy tính chủ động, đoàn kết, thống nhất với các đơn vị trong cụm thường xuyên trao đổi thông tin, báo cáo kết quả công tác, đề ra các nội dung, tiêu chí hoạt động, qua đó đã thúc đẩy phong trào thi đua đạt hiệu quả cao. Công an các tỉnh trong cụm phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, xung kích, chủ động tham mưu và phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện; đồng thời bình xét, suy tôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ cho: Công an tỉnh Lạng Sơn; Bộ Công an tặng cờ cho Công an 3 tỉnh: Sơn La; Điện Biên, Lào Cai trong thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Minh Giám đã biểu dương những thành tích đạt được của Công an các tỉnh tromng Cụm thi đua số 2 Bộ Công an, đồng thời yêu cầu Công an các tỉnh thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án; kịp thời biểu dương khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiến tiến; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “xây dựng người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” gắn với chỉ tiêu phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự địa bàn biên giới Tổ quốc .

Nguyễn Thái – Đức Thái