6 tháng đầu năm, các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 10 đã trực tiếp thụ lý điều tra 1001 vụ cháy, nổ, trong đó làm rõ nguyên nhân 958 vụ cháy, xử lý 187 cơ sở với số tiền phạt gần 400 triệu đồng. Trên địa bàn các đơn vị xảy ra 1083 vụ cháy, 30 người chết, bị thương 42 người. Trước tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, các phương án chữa cháy và CNCH thường xuyên được các đơn vị lập mới, bổ sung, tổ chức nhiều cuộc thực tập phương án chữa cháy, CNCH.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn nhấn mạnh, cần đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” phát triển liên tục, thực sự trở thành động lực thúc đẩy CBCS nỗ lực, phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017. Tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân dân tham gia PCCC gắn với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huấn luyện, xây dựng, củng cố lực lượng, phương tiện tại chỗ theo phương châm “4 tại chỗ”; làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn, các cơ sở để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về công tác PCCC, CNCH; giải quyết những vấn đề búc xúc về PCCC ở địa phương, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng khí gas, vật liệu nổ… cơ sở sản xuất lớn có nguy hiểm về cháy, nổ. 

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn trao thưởng cho cá nhân đoạt giải trong cuộc thi viết "Gương chiến sĩ Cảnh sát PCCC"

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn lưu ý, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, chấm điểm thi đua, tổ chức họp cụm bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng tổng kết phong trào đúng tiến độ thời gian quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

6 tháng đầu năm, các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 10 đã trực tiếp thụ lý điều tra 1001 vụ cháy, nổ, trong đó làm rõ nguyên nhân 958 vụ cháy, xử lý 187 cơ sở với số tiền phạt gần 400 triệu đồng. Trên địa bàn các đơn vị xảy ra 1083 vụ cháy, 30 người chết, bị thương 42 người. Các phương án chữa cháy và CNCH thường xuyên được lập mới, bổ sung…
M.Hiền