Dự hội nghị có Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo Cục Công tác chính trị Bộ Công an; đại diện lãnh đạo công an 8 tỉnh trong cụm thi đua.

Quang cảnh buổi sơ kết.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND ghi nhận và biểu dương những kết quả phong trào thi đua Cụm thi đua số 3 Bộ Công an đã đạt được. 

Đồng chí Phó tổng cục trưởng yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị tiếp tục bám sát nội dung thi đua đã đề ra, có biện pháp khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế; tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, bám sát Luật Thi đua Khen thưởng và sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác này; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung giao ước thi đua năm 2017 giữa các đơn vị trong Cụm, qua đó để các đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác và đưa phong trào thi đua ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Phan Quang