Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng (Cụm phó) cho biết, phong trào thi đua Vì ANTQ 6 tháng đầu năm 2017 được Công an các tỉnh trong Cụm tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn. 

Tại hội nghị, đại diện Công an các địa phương thẳng thắn thảo luận, trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được, những mô hình, các làm hay, cách khắc phục tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. 

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Tổng cục Chính trị CAND đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát nội dung Chương trình giao ước thực hiện phong trào thi đua của Cụm đã đề ra, nghiêm túc đánh giá những nội dung công việc đã làm được và chưa làm được trong 6 tháng đầu năm. 

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, bám sát Luật Thi đua Khen thưởng và sự chỉ đạo của lực lượng Công an đối với công tác này; tăng cường kiểm tra, đôn đốc giữa các đơn vị trong Cụm thi đua để phong trào ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Văn Đức