Năm 2017, với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, Chủ động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả - vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân”, các đơn vị trong cụm đã nỗ lực phấn đấu thu được kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, kế hoạch phòng ngừa và trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đã kiềm chế được tốc độ gia tăng của tội phạm; tỷ lệ điều tra khám phá án cao; triệt phá nhiều băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, có tổ chức, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được thực hiện có hiệu quả. Các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, nhất là công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ, thi đua khen thưởng… Công tác hậu cần, kỹ thuật được tăng cường, nhất là cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện, công cụ hỗ trợ đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

Với vai trò đơn vị Cụm trưởng, Công an TP Hải Phòng luôn chủ động, đoàn kết, thống nhất với các đơn vị trong cụm, thường xuyên trao đổi thông tin, báo cáo kết quả công tác, đề ra các nội dung, tiêu chí hoạt động, qua đó đã thúc đẩy phong trào thi đua đạt hiệu quả cao.

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Cụm thi đua số 1 đã bám sát và thực hiện nghiêm túc mục tiêu, phương hướng chỉ đạo của Bộ Công an, UBND các thành phố và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của 5 địa phương, đã thực sự lôi cuốn đông đảo cán bộ, chiến sỹ tham gia, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

V.Thịnh - N.Quỳnh