Năm 2015, công tác pháp chế CAND tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; trực tiếp soạn thảo nhiều chương, điều của Bộ Luật hình sự năm 2015. Bên cạnh đó, Bộ Công an còn tham gia nhiều lượt ý kiến với Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành về hơn 40 dự án luật, pháp lệnh khác có liên quan đến an ninh, trật tự như: Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Luật tố tụng hành chính…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại hội nghị.

Năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm của công tác pháp chế là tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các dự án luật: Luật Biểu tình, Luật Công an xã, Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; triển khai tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ với việc sử dụng có hiệu quả các công cụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao cờ thi đua của Bộ Công an cho Phòng Tổng Hợp. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao và biểu dương những thành tích của lực lượng pháp chế CAND nói chung, Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp nói riêng đạt được trong năm qua.

Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đòi hỏi lực lượng pháp chế CAND cần phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong đó tập trung những nội dung như sau: Lực lượng pháp chế CAND phải tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an các giải pháp thực hiện bước chuyển chiến lược từ xây dựng sang hoàn thiện pháp luật, bảo đảm gắn kết công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật về an ninh trật tự; trước mắt cần chủ động tổ chức thi hành có hiệu quả các quy định của pháp luật có liên quan đến an ninh, trật tự. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật về an ninh trật tự.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và các đại biểu dự hội nghị.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, sinh hoạt của nhân dân; tổng kết thực tiễn xây dựng, áp dụng pháp luật và tăng cường pháp chế, phát hiện những vấn đề mới về pháp luật do thực tiễn đặt ra để sửa đổi, bổ sung pháp luật và bổ sung vào hệ thống lý luận CAND….

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho Phòng Tổng hợp. Phòng Pháp luật hình sự - Cải cách tư pháp cũng đã được nhận cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND.

Nguyễn Hương