Năm 2015, lực lượng Công an Cao Bằng đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc với khẩu hiệu “Chủ động, kỷ cương, phát huy truyền thống 70 năm Công an Cao Bằng xây dựng đơn vị vững mạnh, trung thành với Đảng, tận tụy với dân” với những hình thức, biện pháp cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua khác của ngành, đảm bảo giữ vững an chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm về an ninh biên giới, nông thôn, dân tộc, tôn giáo. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Anh đã biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh đạt được trong năm 2015; đồng thời nhấn mạnh năm 2016, Công an tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an về bảo vệ an ninh trật tự. Chủ động tham mưu bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và các sự kiện chính trị, văn hoá xã hội trong đại khác của đất nước và địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động xây dựng, triển khai các phương án, đề án, kế hoạch xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự...

PV