Tại buổi tập huấn, Đại tá Bùi Vọng Long, Trưởng Phòng 9 Cục An ninh chính trị nội bộ, báo cáo viên của buổi tập huấn đã trực tiếp truyền đạt cho các cán bộ về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số 26 ngày 28-2-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 38 ngày 17-4-2020 của Bộ Công an quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong CAND; Thông tư số 24 ngày 10-3-2020 của Bộ Công an quy định ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước...


Các cán bộ tham gia buổi tập huấn.

Lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị cho biết, lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, nhất là trong công tác vận chuyển, giao, nhận, bảo quản tài liệu và xử lý các thông tin chứa bí mật nhà nước; qua đó tránh việc làm lộ, lọt, mất bí mật nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ...

Quỳnh Vinh