Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT; đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Bộ TN&MT; đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Theo đó, từ ngày 10-6 đến ngày 18-7-2019, Đoàn Thanh tra của Bộ Công an đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN đối với Bộ TN&MT, nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, phối hợp thực hiện công tác bảo vệ BMNN, để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp khắc phục; giúp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra thực hiện đúng các quy định của pháp luật bảo vệ BMNN, góp phần nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn Thanh tra của Bộ Công an đã công bố Dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN đối với Bộ TN&MT. Dự thảo thanh tra cũng đã nêu rõ những kết quả tích cực đã đạt được và những tồn tại, hạn chế cần chấn chỉnh. Các đại biểu tại buổi làm việc cũng đã tham gia, góp ý và nhất trí thông qua đối với Dự thảo Kết luận thanh tra của Bộ Công an, khẳng định Dự thảo Kết luận thanh tra thể hiện tinh thần trách nhiệm, khách quan, nghiêm túc, chấp hành đúng quy định của pháp luật về thanh tra chuyên ngành.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN&MT ghi nhận, những đánh giá trong Dự thảo Kết luận thanh tra của Bộ Công an là rõ ràng, chính xác, khách quan; khẳng định, đây là dịp để các đơn vị thuộc Bộ TN&MT đánh giá, nhìn nhận lại công tác bảo vệ BMNN, góp phần nâng cao công tác này trong thời gian tới. 

Đồng chí Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị của Bộ TN&MT cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ BMNN và triển khai ngay các biện pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, đề nghị Bộ Công an tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Bộ TN&MT trong công tác bảo vệ BMNN thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ BMNN tại Bộ TN&MT đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đề nghị các vụ, cục chức năng thuộc Bộ TN&MT cần chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, triệt để các nhiệm vụ theo Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 04-7-2019 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ BMNN trên không gian mạng. 

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của đơn vị, cá nhân đối với công tác bảo vệ BMNN. 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, Bộ TN&MT cần coi công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ BMNN là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu; không để mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác...

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT cần tăng cường và chủ động hơn trong công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ BMNN; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng định kỳ kiểm tra, rà quét các lỗ hổng bảo mật, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ BMNN.

Quang Minh