Trung tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Luật An ninh mạng đã được Quốc hội thông qua, trong đó có nhiều quy định mới về bảo vệ bí mật nhà nước và bảo vệ an ninh thông tin. Do đó, quá trình tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, chiến sỹ Công an hết sức quan trọng, nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công tác trước tác động ngày càng mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0.

Trung tá Nguyễn Tiến Đạt phát biểu tại buổi tập huấn

“Thông qua việc tập huấn để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đến từng cán bộ chiến sỹ; nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm. Đồng thời trang bị kiến thức cần thiết để nhận diện, phát hiện, kịp thời ngăn chặn các hoạt động lợi dụng sơ, hở, thiếu sót nhằm lấy cắp, chiếm đoạt bí mật nhà nước; góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ”, Trung tá Nguyễn Tiến Đạt nhấn mạnh.

Chỉ huy và cán bộ chiến sỹ tham gia lớp tập huấn

Diễn ra trong 1 ngày, báo cáo viên từ Cục Bảo vệ chính trị nội bộ - Bộ Công an sẽ cung cấp cho cán bộ chiến sỹ Công an quận Đống Đa những vấn đề cơ bản của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, một số nội dung mới và phương hướng triển khai Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; bảo vệ bí mật nhà nước khi sử dụng mạng iternet; kinh nghiệm thực tiễn trong phòng, chống lộ, lọt bí mật nhà nước qua hoạt động thông tin truyền thông...


A.Quỳnh