Trong thời gian 2 ngày, các học viên được lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh, quán triệt các chuyên đề về tổ chức và hoạt động của Công an xã, phường, trị trấn trong công tác triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, Công tác bảo vệ bí mật nhà nước; 10 công tác cơ bản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, quy trình thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính; Công tác thi hành án hình sự tái hoà nhập cộng đồng tại địa bàn xã, phường thị trấn.

Thông qua tập huấn giúp CBCS nắm vững các quy định cũng như nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng, thực hành xử lý các tình huống phát sinh cho lực lượng Công an xã, phường, trị trấn góp phần đảm bảo tốt ANTT ngay từ địa bàn cơ sở./.

Toàn cảnh lớp tập huấn.
Ninh Thắng