Tại buổi lễ, thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã công bố quyết định bổ nhiệm, điều động 3 đồng chí đang công tác tại Công an thị xã Hương Trà giữ chức vụ Trưởng Công an 3 xã Hương Vinh, Hương Toàn và Bình Điền (thuộc thị xã Hương trà). 

Đồng thời điều động 5 đồng chí là công an chính quy thuộc Công an thị xã Hương Trà làm Công an viên tại 3 xã này.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế trao quyết định điều động, bổ nhiệm CBCS Công an thị xã Hương Thủy giữ chức danh Công an xã.

Trước đó, ngày 3-5, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng đã tổ chức ra mắt lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 2 xã Dương Hòa và Thủy Phù  (thị xã Hương Thủy). 

Theo đó, có 6 đồng chí Công an thị xã Hương Thủy được điều động, bổ nhiệm đến Công an 2 xã kể trên, trong đó có 2 Trưởng Công an xã và 6 công an viên.

Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế trao quyết định điều động, bổ nhiệm CBCS công an chính quy về làm nhiệm vụ tại Công an xã Dương Hòa và Thủy Phù.

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, việc bố trí lực lượng Công an chính quy tại các xã trọng điểm, phức tạp là một giải pháp quan trọng, tăng cường bám dân, bám cơ sở, góp phần chuyển biến công tác bảo đảm ANTT ở địa phương.

Anh Khoa