UBND TP Hà Nội cho biết, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã nhất trí đề xuất của CATP về việc thực hiện thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn trên địa bàn TP Hà Nội.

Xác định rõ chi bộ Công an xã, thị trấn trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn; đồng chí Trưởng Công an xã, thị trấn phải là thành viên cấp ủy Đảng bộ xã, thị trấn.

Giao CATP phối hợp với Sở Nội vụ có văn bản thông báo tới UBND các huyện, thị xã dừng việc bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, thị trấn là công chức xã, thị trấn; rà soát danh sách các xã bố trí thí điểm thực hiện trong giai đoạn 1 theo hướng các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an ninh nông thôn, các xã, thị trấn đang thiếu Trưởng Công an; các xã, thị trấn đang có Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn hoặc công chức khác kiêm trưởng công an xã, thị trấn và các xã, thị trấn trước đây đã bố trí Công an chính quy làm Trưởng Công an xã, thị trấn cần được ưu tiên thực hiện ở giai đoạn 1.

N.Y.