Ngày 1-6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, sơ kết 2 năm học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh và tôn vinh các điển hình tiên tiến.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã nêu bật những thành tích suất sắc mà Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Lâm Đồng đạt trong trong phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. 

Quá trình thực hiện phong trào, mỗi CBCS Công an Lâm Đồng đã từng bước nâng cao nhận thức, làm chuyển biến mạnh mẽ tư tưởng, lập trường chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và chấp hành nghiêm điều lệnh CAND… 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng 2 cho Thiếu tướng Bùi Văn Sơn.

Công an Lâm Đồng đã gắn phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, như “Giáo họ không có tội phạm”, “Tiếng kẻng và cổng rào an ninh”, “Liên hộ tự quản về ANTT”… góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, giữ vững ANTT. 

Với những kết quả đạt được, trong 5 năm qua, có 6 CBCS Công an Lâm Đồng đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng 3; 1 tập thể và 2 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng 3; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 10 cá nhân, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 110 tập thể, 304 cá nhân….

Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian tới Công an Lâm Đồng sẽ đẩy mạnh triển khai 7 nhóm vấn đề trọng tâm, trong đó có tổ chức quán triệt, học tập và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa VII và các văn bản, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương đảng, Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; Chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, triệt phá các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệ CAND, xây dựng văn hóa vì nhân dân phục vụ, nhất là văn hóa ứng xử, giao tiếp theo mô hình “64 chữ tâm huyết” và Cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an Lâm Đồng bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ…

Nhiều tập thể, cá nhân CBCS Công an Lâm Đồng được tặng Bằng khen

Cũng trong dịp này, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám Công an tỉnh Lâm đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng II; 26 đồng chí là Công an các đơn vị, địa phương được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng 3. Nhiều cờ, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, UBND tỉnh Lâm Đồng, Tổng Cục Cảnh sát, Tổng Cục An ninh… cũng được trao cho các cá nhân, tập thể đạt được thành tích xuất sắc trong công tác Công an 5 năm qua.

Khắc Lịch