Nhằm đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua vì ANTQ do Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát động, khối Công an các huyện, thành phố - Công an tỉnh Hòa Bình đã phát động và ký giao ước thi đua với 9 nội dung trọng tâm.

Theo đó các đơn vị sẽ tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc với chủ đề thi đua: "Đoàn kết, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, bám địa bàn, bám cơ sở, vì nhân dân phục vụ" gắn với các cuộc vận động “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về ” Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị các cấp về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH.

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an 11 huyện, thành phố đã tiến hành ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019.

Phạm Sơn