Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành  - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam chủ trì Hội nghị

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đảng ủy, Giám đốc công an tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, luôn lấy mục tiêu “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” làm tiêu chí phấn đấu; thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; “mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành duyệt Đội danh dự Công an tỉnh Hà Nam

 Trong 5 năm qua, Công an tỉnh Hà Nam đã điều tra, khám phá 1.272  vụ phạm tội về trật tự xã hội, riêng án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng tỷ lệ điều tra khám phá đạt tới 97%. Không để xảy ra các hoạt động tội phạm nghiêm trọng theo kiểu “xã hội đen”. Tai nạn giao thông được kiềm chế cả về số vụ, số người chết, số người bị thương. Nhận thức của CBCS được nâng lên, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử, lề lối làm việc của CBCS có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2013 đến nay đã có 235 lượt tập thể, 322 lượt cá nhân xuất sắc tiêu biểu được ghi sổ vàng gương người tốt, việc tốt của Công an tỉnh; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được ghi sổ vàng của các đơn vị, đoàn thể. Công an tỉnh Hà Nam đã biểu dương, khen thưởng 85 lượt tập thể, 225 lượt cá nhân trong phong trào CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy.


Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang

Về phương hướng thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Bộ Công an, thời gian tới, Công an tỉnh Hà Nam chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục CBCS thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa cách mạng, khoa học của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND trong giai đoạn hiện nay. Đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”. Kiên quyết khắc phục tình trạng thiếu trách nhiệm, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, phiền hà, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với lực lượng Công an. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; siết chặt trật tự, kỷ cương, kỷ luật trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết 5 năm phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2013 - 2018
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào “ CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2013 - 2018 và Đợt thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND” cho Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam Nguyễn Văn Trung và các đồng chí có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2017

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh Hà Nam đã đạt được trong thực hiện các Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và Bộ công an thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam phải tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS; thường xuyên tự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nghiêm túc việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Quán triệt sâu sắc và tập trung thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. CBCS trong toàn lực lượng Công an Hà Nam cần nghiên cứu, cụ thể hóa Sáu điều Bác Hồ dạy CAND thành nhiệm vụ công tác và tổ chức thực hiện nghiêm túc ở tất cả các cấp. Khẩn trương triển khai có chất lượng, hiệu quả Chỉ thị của  Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới. Đồng thời tiếp tục xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang và các đại biểu
trao đổi, thảo luận tại Hội nghị

Nhân dịp này,  7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2017 đã được Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng; 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an và 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Bộ Công an được tặng Bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào, các đợt thi đua đã được Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc công an tỉnh Hà Nam khen tặng.


Hà Anh - Tâm Phạm