Để có được kết quả đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện tốt đợt cao điểm, đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thành lập các tổ công tác gồm nhiều lực lượng phối hợp với Công an các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý VK, VLN, CCHT. 

Công an huyện Cư Jút đến tận nhà tuyên truyền người dân tự giác giao nộp súng tự chế.

Tổ chức cho người dân và các cơ sở kinh doanh ký cam kết không tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT; tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật về VK –VLN - CCHT. Qua đó, lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã tổ chức 520 lượt tuyên tuyền, vận động với hàng ngàn lượt người tham gia, phát hơn 550 tờ rơi tuyên truyền; vận động cá biệt 120 đối tượng cho ký cam kết không mua, bán, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép... 

Người dân xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức tự giác giao nộp súng tự chế cho lực lượng Công an.

Đặc biệt, với phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” lực lượng Công an toàn tỉnh đã lồng ghép tuyên tuyền, vận động người dân giao nộp VK –VLN - CCHT với các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bạch hầu gắn với công tác xã hội từ thiện, thăm, tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn...

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng việc tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp VK – VLN – CCHT trên địa bàn vẫn còn gặp không ít khó khăn. 

Thông qua công tác tuyên truyền, người dân trên địa huyện Krông Nô tích cực giao nộp súng tự chế cho lực lượng Công an.

Do đó, thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục triển khai quyết liệt có hiệu quả các giải pháp nhằm thực hiện tốt đợt cao điểm, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng VK,VLN,CCHT cũng như giúp người dân thấy rõ được việc vận chuyển, mua bán, cất giữ, sử dụng VK – VLN – CCHT là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nhiều hiểm họa. 

Đồng thời làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến VK,VLN,CCHT, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Minh Quỳnh