Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác khoa học Lịch sử và Bảo tàng truyền thống CAND.

Trong đợt tập huấn lần này (từ ngày 3 đến ngày 5-3), Viện Lịch sử Công an đã chuẩn bị bài giảng thành 9 chuyên đề cụ thể, phân công các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn và có kinh nghiệm truyền đạt. 

Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình phát biểu chúc mừng khai mạc hội nghị tập huấn.

Ngoài việc quán triệt một số văn bản chỉ đạo về công tác khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND theo Chỉ thị 10 của Bộ Công an, chương trình tập huấn lần này gồm những vấn đề phương pháp luận về công tác khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND và cụ thể là quy trình biên soạn các loại hình công trình lịch sử CAND và công tác bảo tàng truyền thống CAND.

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trung tướng Nguyễn Xuân Mười nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn lần này giúp cán bộ, chiến sỹ nghiên cứu lịch sử và bảo tàng truyền thống CAND nắm bắt những vấn đề quan trọng phục vụ việc nghiên cứu, biên soạn, tổng kết lịch sử Công an và công tác bảo tàng truyền thống CAND, nhất là việc tổ chức tập huấn đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công trình Tổng kết lịch sử CAND trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975). 

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm.

Qua đợt tập huấn, sẽ tạo sự thống nhất về nhận thức trong toàn lực lượng về vai trò, vị trí quan trọng của lĩnh vực công tác khoa học lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống CAND ở Công an các đơn vị, địa phương qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 10 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác khoa học lịch sử, bào tàng truyền thống CAND đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Sông Lam