Chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương yêu cầu, việc tổ chức thực hiện Thông tư 28/2014/TT-BCA để góp phần nâng cao chất lượng điều tra hình sự, đặc biệt trong giai đoạn cải cách tư pháp đến 2020 cũng như việc thực hiện Hiến pháp 2013. Báo cáo viên cần phổ biến tốt nội dung Thông tư, đại diện Công an các địa phương lĩnh hộ đầy đủ để về phổ biến trong đơn vị, địa phương mình bằng hình thức phù hợp nhằm giúp cán bộ, chiến sỹ, nhất là những người trực tiếp làm công tác điều tra tội phạm nắm vững các quy định của Thông tư và triển khai thực hiện đúng đắn, thống nhất. Trong quá trình thực hiện, cần tập hợp những vướng mắc để phản ánh kịp thời. Từ đó, góp phần hoàn thiện pháp luật cũng như hoạt động điều tra hình sự của lực lượng Công an. Đồng chí nhấn mạnh, việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật là yêu cầu tối thượng trong hoạt động điều tra.

Thượng tướng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trung tướng Triệu Văn Đạt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VI giới thiệu nội dung cơ bản, những điểm mới của Thông tư 28/2014/TT-BCA. Trong đó, nêu rõ hai nội dung cơ bản. Đó là lý do Thông tư 28/2014/TT- BCA ra đời và thay thế Thông tư 12/2004/TT-BCA.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cụ thể, trên cơ sở Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự 2004, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 12/2004/TT-BCA. Sau 7 năm thực hiện, Bộ Công an tổ chức tổng kết và mới đây đánh giá, Thông tư 12/2004/TT-BCA đã thu được kết quả: Gắn kết hoạt động trinh sát và điều tra theo tố tụng; tỷ lệ điều tra khám phá án nâng lên đến 75%; tỷ lệ oan sai hàng năm đều giảm (còn khoảng 2,5%); điều tra viên về trình độ năng lực, nhận thức được nâng lên; trang bị cơ sở vật chất, chế độ chính sách với điều tra viên được nâng lên.. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chạy theo giải quyết các vụ việc, vụ án đã được khởi tố, đặc biệt là từ khi tăng thẩm quyền cho cơ quan điều tra cấp huyện, từ đó buông lỏng công tác nghiệp vụ cơ bản.

 Trung tướng Triệu Văn Đạt truyền đạt nội dung cơ bản của Thông tư 28/2014/TT-BCA.

Căn cứ vào tổng kết thực tiễn, Kết luận 79 của Ban thường trực Cải cách tư pháp TW thì cơ quan điều tra cơ bản vẫn nguyên nhưng phải được củng cố, kiện toàn; yêu cầu hội nhập quốc tế, yêu cầu trong nước nên Thông tư 28/2014/TT-BCA ra đời.

Các đại biểu từ các đơn vị, địa phương tham dự hội nghị.

Thông tư 28/2014/TT-BCA quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của những người tham gia tố tụng, những người tham gia bảo vệ quyền lợi, hợp pháp của những người liên quan, nâng cao vai trò của luật sư…

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao đổi với các đại biểu.

Thông tư 28/2014/TT-BCA có 46 điều, 7 chương quy định rõ nhiệm vụ, quyền hành của cơ quan Cảnh sát điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan khác của CAND được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; trách nhiệm của Công an cấp xã, đồn, trạm công an trong tiếp nhận, phân loại, tố giác, tin báo về tội phạm; hoạt động điều tra hình sự của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, điều tra viên, cán bộ điều tra trong CAND…

Đồng chí báo cáo viên đã nêu rõ những điểm mới về điều tra hình sự trong Thông tư 28/2014/TT_BCA cũng như chức năng, nhiệm của của điều tra viên, cơ quan cảnh sát điều tra nhằm truyền đạt đến đại biểu những nội dung cơ bản nhất quy định về công tác điều tra hình sự trong CAND

Cao Hồng