Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng Cục Chính trị CAND phát biểu, báo cáo và phổ biến những nội dung mới, rất quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với công tác tổ chức cán bộ và công tác chính sách triển khai thực hiện trong năm 2016.

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến tham luận, đóng góp thiết thực về những vấn đề có liên quan

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã nhận được hàng chục ý kiến tham luận, đóng góp, đặt câu hỏi và được lãnh đạo Tổng Cục Chính trị CAND trình bày, giải đáp cặn kẽ.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị CAND nhấn mạnh, các đại biểu tham dự hội nghị lần này cần quán triệt 4 nội dung cơ bản được đúc rút từ hội nghị. Trong đó có việc Công an các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện những vấn đề có liên quan cần chú ý phát hiện những phát sinh mới, vấn đề còn khó khăn, bất cập, kịp thời báo về Tổng Cục chính trị CAND để được hướng hướng dẫn, hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải nắm vững những quy định của Bộ Công an về chế độ, chính sách và tổ chức cán bộ, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện đầy đủ những quy định trong lĩnh vực này.

Trung tướng Trần Bá Thiều phát biểu bế mạc hội nghị

Bên cạnh đó, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần đặc biệt chú trọng xây dựng, đảm bảo đội ngũ, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ làm công tác chính sách và tổ chức cán bộ của đơn vị, địa phương mình.

Đặc biệt, sau hội nghị lần này, cấp ủy, thủ trường Công an các đơn vị, địa phương phải nhanh chóng tổ chức quán triệt, phổ biến ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và kết quả của hội nghị. Tổ chức triển khai đầy đủ các chính sách, chế độ và thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức cán bộ trong đơn vị, địa phương mình, góp phần thúc đẩy toàn diện công tác xây dựng lực lượng, công tác Công an. 

Kim Ngân