Trước anh linh của Người, đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phấn đấu rèn luyện, học tập suốt đời theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có công tác giáo dục, đào tạo.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên.

Cùng ngày, đoàn đại biểu đã đến thắp hương tưởng niệm cố Bộ trưởng Bộ Công an – Trần Quốc Hoàn tại khu nhà tưởng niệm xã Nam Trung, Nam Đàn.

Đức Vũ – Xuân Bắc