Trong thời gian qua, lực lượng Công an các tỉnh Cụm thi đua số 5 đã tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn đã nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng bán chuyên trách (Công an xã, Dân quân tự vệ, Dân phòng, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp) và các tổ chức quần chúng tự quản làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong tình hình mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác của Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công an các tỉnh Cụm thi đua số 5 tham dự hội nghị.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, các khu kinh tế tập trung, khu dân cư…

Nhiều mô hình sáng tạo, nhiều gương điển hình trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân rộng, tạo chuyển biến tốt về an ninh trật tự, được nhân dân trên địa bàn tin tưởng, hưởng ứng.

Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an Nghệ An phát biểu về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã ghi nhận thành tích trong nhiều mặt công tác của lực lượng Công an các đơn vị, địa phương Cụm thi đua số 5. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an các tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 và các năm tiếp theo.

Theo đó, Công an Cụm thi đua số 5 tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát huy sức mạnh truyền thống cách mạng yêu quê hương, đất nước của nhân dân trên địa bàn. Thực tiễn cuộc sống đang tạo ra nhiều thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì vậy mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của người Công an nhân dân thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an.

Dương Sông Lam