Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND và Ban Giám đốc Học viện ANND.

Ban Liên lạc Khóa Đào tạo I + II, Trường Công an Trung ương (1953-1954) tổ chức họp mặt kỉ niệm 65 năm nhập học. Đây là cuộc họp mặt cuối cùng, trước khi giải thể Ban liên lạc.

Kính mời các cựu học viên của hai khóa về dự.

Thời gian: 8h15 thứ tư ngày 18-4-2018.

Địa điểm: Học viện ANND, 125 Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội.

Cựu học viên nào chưa nhận được giấy mời, xin liên hệ với đồng chí Đào Đức Ninh, số máy: 0994552739 và 0984627539.

TM. Ban Liên lạc

Phó ban Thường trực

Đào Đức Ninh

candonline