Trong số đó, có 11 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù hiện đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình. 

Lễ công bố giảm án, tha tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình

Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo, phấn đấu tiến bộ, đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù.  

Phạm nhân vui mừng khi được đoàn tụ với gia đình nhân dịp 2-9

Việc tổ chức công bố Quyết định giảm án, tha tù nhân dịp 2-9 thể hiện chính sách khoan hồng, là truyền thống nhân đạo cao cả của dân tộc ta để động viên, khuyến khích người bị kết án phạt tù biết ăn năn hối cải; phấn đấu hăng hái thi đua, tích cực lao động, sản xuất, học tập, cải tạo tiến bộ để sớm được về đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người công dân lương thiện có ích cho xã hội.


Minh Hiền