Theo Bộ GTVT, thời gian qua các đơn vị quản lý, doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư BOT đã có nhiều cố gắng trong quản lý, khai thác và bảo trì ở giai đoạn khai thác, sử dụng đối với các tuyến đường được đầu tư, nâng cấp, mở rộng theo hình thức BOT, nhưng so với yêu cầu thực tế còn nhiều hạn chế, mặt đường xuất hiện hư hỏng, hệ thống báo hiệu đường bộ, hệ thống thoát nước chưa được sạch sẽ. 

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị nêu trên thực hiện ngay các chỉ đạo của Bộ GTVT về đảm bảo ATGT trong dịp Tết  và mùa Lễ hội xuân năm 2018. 

Các doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư BOT phải thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các nhà thầu thi công kịp thời sửa chữa hư hỏng phát sinh trong thời gian bảo hành, nhất là hư hỏng mặt đường. 

Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dừng thu giá theo quy định đối với các dự án không kịp thời sửa chữa các hư hỏng hoặc bảo trì không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng đến ATGT.

Phạm Huyền