Nhằm ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng Thành phố thực hiện các giải pháp hiệu quả về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối không lơ là để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về sử dụng lòng, lề đường. Kiên quyết không để các tổ chức, cá nhân tự ý sử dụng vỉa hè, lòng đường để tổ chức các hoạt động khác ngoài mục đích giao thông. 

Thành phố cũng yêu cầu UBND các quận, huyện phải xây dựng phương án đầu tư khu sinh hoạt cộng đồng để phục vụ nhu cầu của người dân địa phương; những trường hợp buộc phải sử dụng lòng đường, vỉa hè để tổ chức các hoạt động cộng đồng thì phải xin phép cơ quan chức năng và phải có phương án tổ chức bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông. 

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra vi phạm quy định về sử dụng lòng, lề đường dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng sẽ bị xử lý trách nhiệm.

Đ.Thắng