Lúc 14h chiều ngày 12/3, lãnh đạo Trung tâm Điều hành (Operation Control Center - OCC) đã được Trực ban trưởng báo cáo về việc TTĐHKT phải ngừng hoạt động, toàn bộ kíp trực phải đi cách ly tập trung do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. S

au khi tiếp nhận thông tin từ lãnh đạo OCC, Phó Tổng Giám đốc trực điều hành đã báo cáo Tổng Giám đốc Vietnam Airlines kích hoạt TTĐHKT dự phòng tại AITS.

OCC tổ chức họp khẩn cấp để thông báo tình hình và bàn giao công việc trước khi trung tâm dừng hoạt động.
TTĐHKT dự phòng tại trụ sở AITS. 

Việc ngừng hoạt động TTĐHKT được thực hiện theo đúng quy trình.

Buổi kích hoạt TTĐHKT dự phòng là nỗ lực của Vietnam Airlines trong công tác ứng phó dịch COVID-19, giảm thiểu khả năng lây lan của dịch bệnh, bảo đảm 100% năng lực điều hành như trụ sở chính, hoạt động điều hành của Hãng cũng như sức khỏe của người lao động.

K.Hiền