Hiện các nhà thầu thi công đang tập trung hoàn thiện những hợp phần liên quan đến nhà ga và trang thiết bị kết cấu nhà ga đoạn trên cao, kiến trúc tầng ke ga, gia công và lắp dựng thép cho kết cấu mái che.

Ban Quản lý dự án cũng cho biết thêm,dự án đường sắt tuyến Nhổn - ga Hà Nội dự kiến hoàn thành xây dựng đoạn trên cao vào cuối năm 2019, các nhà ga trên cao và công trình Depot vào tháng 10-2020. Đoàn tàu của dự án đang được chế tạo tại Pháp để đưa về nước vào tháng 7-2020, với mục tiêu đưa đoạn trên cao vào vận hành tháng 4-2021 và toàn tuyến vào cuối năm 2022.

Theo các chuyên gia, dự án đường sắt đô thị trước khi đưa vào khai thác phải được tổ chức độc lập đánh giá và cấp chứng nhận về an toàn hệ thống. Sau khi chứng nhận an toàn được Cục Đăng kiểm Việt Nam thẩm định, cấp giấy chứng nhận thẩm định mới có giá trị để đưa hệ thống đường sắt vào khai thác, vận hành chính thức.

Phạm Huyền