Ngày 16-8, Bộ GTVT đã tổ chức làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang và một số cơ quan đơn vị liên quan để xử lý vướng mắc trong việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang - Dự án đầu tư xây dựng công trình Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn Km1987+560÷ Km2014, tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT (sau đây gọi tắt là Dự án). Đến chiều muộn cùng ngày, phương án cuối cùng mới được đưa ra. 

Ảnh: zing.vn

Theo đó, Bộ GTVT thống nhất giảm giá dịch vụ cho tất cả các phương tiện qua trạm loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng) giảm từ 35.000 đồng/lượt xuống còn 25.000 đồng/lượt. 

Loại 2 (xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) giảm từ 50.000 đồng/lượt xuống còn 35.000 đồng/lượt. 

Loại 3 (xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn giảm từ 60.000 đồng/lượt xuống còn 40.000 đồng/lượt. 

Loại 4 (xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 fit): Từ 100.000 đồng/lượt giảm xuống còn 70.000 đồng/lượt. 

Loại 5 (xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit) giảm từ 180.000 đồng/lượt xuống còn 140.000 đồng/lượt.

Vé tháng và vé quý thực hiện theo quy định trên cơ sở vé lượt này. 

Thời gian áp dụng từ ngày 21-8.

Ngoài ra, Bộ GTVT, UBND tỉnh Tiền Giang, nhà đầu tư dự án cũng thống nhất giảm tối đa (100%) giá dịch vụ cho các phương tiện loại 1 và loại 2 của chủ sở hữu có hộ hộ khẩu thường trú (không kinh doanh vận tải) tại 4 xã: Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Bình Phú và Phú An thuộc huyện Cai Lậy; giảm 50% giá dịch vụ cho các phương tiện còn lại tại 4 xã trên và xe buýt hoạt động nội tỉnh Tiền Giang. Thời gian áp dụng trước ngày 10-9.


Phạm Huyền