Bộ Giao thông Vận tải vừa cho phép Công ty TNHH BOT Quốc lộ 6-Hoà Lạc-Hoà Bình tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí km17+100, đường Hoà Lạc-Hoà Bình kể từ 0h ngày 3-5. 

Mức giá cụ thể, việc quản lý và sử dụng số tiền thu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15-11-2016, trong đó mức phí thấp nhất là 35.000 đồng và cao nhất lên tới 180.000 đồng/lượt. 

Đường Hòa Lạc-Hòa Bình có điểm đầu tại km0 tại nút giao Hòa Lạc (giữa đại lộ Thăng Long và quốc lộ 21, lý trình km17+850-quốc lộ 21). Điểm đầu xây dựng tại km6+680, vị trí tách đường Hoà Lạc-Làng Văn hóa. Điểm cuối tại km32+367 (tương ứng km67+510-quốc lộ 6, thuộc xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình. 

Dự án xây dựng đường Hòa Lạc-Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai-Hòa Bình theo hình thức BOT do liên danh nhà đầu tư là Tổng Công ty 36, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hà Nội, Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc thực hiện với tổng mức đầu tư gồm cả lãi vay là 2.723 tỷ đồng. 

Để hoàn vốn cho nhà đầu tư, theo phương án tài chính, dự án sẽ đặt 2 trạm thu phí trên mỗi tuyến đường quốc lộ 6 đặt tại km 42+730 (đã thu phí từ năm 2015) và tuyến Hòa Lạc-Hòa Bình đặt tại km 17+100. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến của dự án khoảng 27 năm 6 tháng 9 ngày.

Phạm Huyền