Trưởng đoàn kiểm tra là ông Trịnh Xuân Thủy, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra (Tổng cục Đường bộ Việt Nam). Ngoài các thành viên của Tổng cục Đường bộ còn có đại diện của Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an). Giám sát cùng đoàn kiểm tra còn có đại diện UBND, HĐND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), Cục Thuế thị xã Ninh Hòa và Công an xã Ninh Lộc. 

Việc thành lập đoàn nhằm kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động của Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Ninh Lộc (tỉnh Khánh Hòa), đảm bảo công tác tổ chức và hoạt động của Trạm theo đúng quy định của pháp luật. 

“Trên cơ sở kết quả kiểm tra sẽ đề nghị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động nếu có”, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông tin. Thời gian làm việc của đoàn kiểm tra dự kiến từ ngày 20-3 đến 26-3.

Đặng Nhật