Theo ông Nguyễn Văn Huyện-Tổng Cục trưởng Tổng Cục đường bộ Việt Nam, để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe, trong đó có việc quản lý, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch lái xe; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, tới đây sẽ thí điểm việc kết nối dữ liệu hình ảnh trực tiếp từ các Trung tâm sát hạch thuộc 4 Sở GTVT trên qua hệ thống Camera đến tổng cục. 

Ảnh: Sẽ thí điểm lắp Camera tại các trung tâm sát hạch lái xe của 4 tỉnh, thành phố

Trong thời gian thí điểm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đảm bảo phần hạ tầng như máy chủ, đường truyền để cài đặt phần mềm tích hợp dữ liệu hình ảnh trực tiếp từ các Trung tâm sát hạch lái xe đến Tổng cục và đảm bảo lưu trữ dữ liệu sát hạch trong khoảng thời gian tối thiểu là 01 kỳ sát hạch; các Sở GTVT cài đặt phần mềm để tích hợp dữ liệu hình ảnh từ các Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Sở để giám sát trực tiếp. 

Thời gian khảo sát và tổ chức lắp đặt hệ thống Camera và kết nối về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 20-7-2019.

Đặng Nhật