Bộ câu hỏi thi lấy bằng lái xe dự kiến sẽ tăng thêm 50 câu hỏi từ tháng 7/2018 - Ảnh minh họa
Bộ câu hỏi mới dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ dự kiến sẽ tăng từ 450 lên 500 câu và có thể được ban hành chính thức từ tháng 7 tới. Việc thay đổi bộ câu hỏi với số lượng tăng thêm nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch, cũng như cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, bộ câu hỏi mới được xây dựng trên cơ sở bộ 450 câu hỏi cũ, rà soát lại phương án trả lời và bổ sung thêm 50 câu hỏi mới gồm 15 câu sa hình liên quan đến đường sắt, 25 câu về biển báo nhằm phù hợp với Quy chuẩn 41:2016 về báo hiệu đường bộ và 10 câu hỏi về kỹ thuật lái xe.

Điểm nổi bật ở bộ câu hỏi mới chính là kết cấu các câu hỏi với duy nhất một đáp án trả lời đúng thay vì nhiều câu trả lời đúng ở một số câu hỏi trong bộ câu hỏi hiện hành. Bộ câu hỏi mới sẽ sửa đổi, thiết kế các biển báo hiệu, vạch kẻ đường theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ và biển chỉ dẫn trên đường cao tốc của 95 câu hỏi sa hình và 100 câu hỏi về báo hiệu đường bộ.

Minh Quang