Ngày 19-9, ông Nguyễn Chí Hiến – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên đã ký quyết định thành lập Trung tâm đăng kiểm tàu cá trực thuộc Chi cục thủy sản -  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trung tâm đăng kiểm tàu cá hình thành sẽ hỗ trợ ngư dân khi có nhu cầu đăng kiểm tàu cá đóng mới và cải hoán.  Ảnh : Hữu Toàn

Theo quyết định này, Trung tâm đăng kiểm tàu cá Phú Yên thực hiện chức trách đăng kiểm tàu cá, cung cấp các dịch vụ công thuộc lĩnh vực đăng kiểm tàu cá và các dịch vụ khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của trung tâm theo quy định pháp luật.

 Trung tâm đăng kiểm tàu cá Phú Yên là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, nhưng cơ chế tài chính tự bảo đảm kinh phí hoạt động sau khi xây dựng phương án tự chủ tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.


Hữu Toàn