Tổng lượng phương tiện được kiểm định trong 10 tháng đầu năm 2017 là 40.007 phương tiện. Tổng số phương tiện thuộc diện phải đăng kiểm là 264.861 phương tiện, số lượt phương tiện đã đăng kiểm là 176.461 phương tiện, số lượng phương tiện đã hết hạn đăng kiểm nhưng không thực hiện đăng kiểm lại là 111.049 phương tiện. 

Một số địa phương có số lượng phương tiện đã hết hạn đăng kiểm khá lớn, như Đồng Tháp (10.236 phương tiện); An Giang (10.422 phương tiện) hoặc số lượng chưa kiểm định khá lớn như Bạc Liêu (5.860 phương tiện).

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) mới đây đã ban hành kết luận thanh tra về công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa. 

Theo kết luận thanh tra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị đăng kiểm cho thấy, đã có những cố gắng, nỗ lực trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm định, góp phần đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, phục vụ nhu cầu vận tải hành khách và hàng hoá của nhân nhân. Tuy nhiên, Đoàn thanh thanh tra cũng đã phát hiện một loạt các tồn tại, sai sót tại các đơn vị đăng kiểm. 

Cả nước còn hơn 100.000 phương tiện thuỷ hết hạn nhưng chưa đi kiểm định.

Cụ thể, Theo thông tư 49/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn đăng kiểm thuỷ nội địa thì còn 9 đăng kiểm viên thuộc 7 đơn vị đăng kiểm chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn. 

Trong đó có một số đăng kiểm viên nhiều năm kinh nghiệm công tác nhưng lớn tuổi không có điều kiện học đại học; một số đăng kiểm viên  thì đang trong diện rà soát, công nhận hạng đăng kiểm viên phù hợp với tiêu chuẩn quy định. 

Đối với các chi cục đăng kiểm và các đơn vị đăng kiểm trực thuộc Sở GTVT Thừa Thiên - Huế, Đồng Tháp, Bà Rịa- Vũng Tàu, Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, đoàn kiểm tra cũng phát hiện, tổng số có 100 nhân viên nghiệp vụ đang công tác tại các đơn vị đăng kiểm, tất cả đều chưa hoàn thành chương trình tập huấn nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa. 

Tại hầu hết đơn vị đăng kiểm thiếu một số dụng cụ như Đồng hồ vạn năng, bộ đồng hồ so, gương kiểm tra đường hàn, compa đo ngoài, trong. Chưa dừng lại, về vấn đề xét duyệt, thẩm định thiết kế phương tiện thuỷ nội địa, tại Chi cục Đăng kiểm số 6, cano chở khách có ký hiệu thiết kế C215-SDC đã có sai sót trong thẩm định.

Đặc biệt, đoàn thanh tra phát hiện tới 9/30 đơn vị có tồn tại sai sót. Cụ thể, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, hồ sơ đăng kiểm bị tẩy xoá nội dung “có hiệu lực đến ngày tháng”, đăng kiểm viên không ký vào báo cáo kiểm tra kỹ thuật... 

Tại Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thuỷ, bộ trực thuộc Sở GTVT Đồng Tháp thì đăng kiểm viên sử dụng Biên bản kiểm tra hiện trường photo hoàn toàn. Các đăng kiểm viên sử dụng kết quả kiểm tra của phương tiện này để sử dụng cho các phương tiện khác (nội dung kết quả hoàn toàn giống nhau nhưng phương tiện khách nhau); sử dụng kết quả kiểm tra của năm trước để sử dụng cho việc kiểm tra phương tiện vào năm sau...

Để xảy ra sai sót, tồn tại nói trên, theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, nguyên nhân khách quan là do số lượng phương tiện thuỷ nội địa phân bố không đồng đều theo địa giới hành chính, tại một số đơn vị đăng kiểm có số lượng phương tiện kiểm định lớn, áp lực trong quá trình thực hiện kiểm định đối với đăng kiểm viên. 

Nguyên nhân chủ quan là do công tác quản lý tại một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ; lãnh đạo một số đơn vị đăng kiểm chưa sâu sát trong phân công nhiệm vụ và giám sát hoạt động của các đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ; trình độ đăng kiểm viên chưa đồng đều, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu ngành đăng kiểm kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân đã để xảy ra tồn tại sai sót trên. Thu hồi giấy chứng nhận đăng kiểm viên đối với 3 đăng kiểm viên của Chi cục Đăng kiểm Sóc Trăng, Bến Tre, và Chi cục Đăng kiểm số 10. 

Đồng thời, nghiên cứu trình Bộ GTVT ban hành quy định giám sát công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa.

Đặng Nhật