Thông tư cũng quy định, trước khi xây dựng, tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm phải thông báo với Cục Đăng kiểm Việt Nam về vị trí xây dựng, thời gian dự kiến hoàn thành và bắt đầu tham gia hoạt động kiểm định. Trung tâm đăng kiểm phải báo cáo Cục Đăng kiểm Việt Nam khi có thay đổi về số lượng đăng kiểm viên, phụ trách dây chuyền, lãnh đạo đơn vị, thiết bị kiểm định.

Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố trên trang điện tử danh sách các đơn vị đăng kiểm được cấp, bị đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động của trung tâm đăng kiểm.

Thông tư lần này còn quy định, tại phòng chờ dành cho khách hàng của trung tâm đăng kiểm phải niêm yết các thông tin: quy trình kiểm định, mức giá, phí, lệ phí, chu kỳ kiểm định, số điện thoại đường dây nóng của Cục Đăng kiểm Việt Nam, sở GTVT (nếu có). Thông tư có hiệu lực thi hành từ 5-7-2019 và thay thế Thông tư số 51/2016 ngày 30-1-2016 của Bộ GTVT.

Đặng Nhật