Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong tháng qua, các trạm kiểm tra tải trọng xe (KTTTX) lưu động, cố định và Thanh tra các sở GTVT đã sử dụng cân xách tay kiểm tra 22.726 xe, trong đó có 2.200 xe vi phạm (chiếm tỉ lệ 9,7%), tước 788 giấy phép lái xe, xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước 22,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, kết quả trên chỉ phản ánh được một phần số xe quá tải lưu thông qua đoạn đường có đặt Trạm KTTTX lưu động, cố định và những vị trí mà lực lượng chức năng kiểm soát bằng cân xách tay. Nguyên nhân chủ yếu do vừa qua một số địa phương vào cuộc chưa mạnh mẽ, hiệu quả hoạt động tại một số trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động chưa cao, tỉ lệ xe vi phạm so với số xe vào kiểm tra thấp.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sau khi kết thúc Kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA, các trạm kiểm tra tải trọng xe ngừng hoạt động. Hiện nay, các địa phương đã dần dần củng cố lại lực lượng, đưa trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động hoạt động trở lại, nhưng hiện vẫn còn 5 trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động chưa đưa vào hoạt động, gồm: Sơn La, Bình Dương, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau.

Để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác kiểm soát tải trọng xe, trong thời gian tới, Tổng Cục đường bộ Việt Nam kiến nghị các địa phương tiếp tục củng cố lực lượng, duy trì hoạt động của các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

Đặng Nhật