Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, địa phương đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.872 tỷ đồng, cơ cấu nguồn vốn gồm: Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.100 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 1.182 tỷ đồng và vốn nhà đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng. Thời gian thu phí của dự án tạm tính khoảng 23 năm.

Ông Diên kiến nghị Bộ GTVT thống nhất với địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT.

Trước đề xuất của địa phương, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể thông tin, thông qua kết quả thẩm định của Vụ Đối tác công tư (PPP – Bộ GTVT) cho thấy, phương án tài chính của dự án còn bộc lộ một số bất cập cần phải điều chỉnh lại nhằm đảm bảo dự án khả thi khi thực hiện đầu tư bằng hình thức PPP.

“Tỉnh Thái Bình cần thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm và năng lực cao tiến hành thẩm tra, xác định lại phương án tài chính để điều chỉnh lưu lượng, mức giá, thời gian hoàn vốn… khi đó mới xác định được chính xác cơ cấu nguồn vốn của dự án. Khi có kết quả cuối cùng, phương án tài chính của dự án đảm bảo khả thi, Bộ GTVT sẽ thống nhất với địa phương về chủ trương thực hiện đầu tư dự án bằng hình thức PPP, loại hợp đồng BOT”, Bộ trưởng nói.

Đặng Nhật