Văn bản nêu rõ hiện nay dự án còn một số vướng mắc và tồn tại. Cụ thể, lãi vay thời gian thi công của Dự án chưa được Bộ GTVT thỏa thuận quyết toán. Giá trị đầu tư chưa quyết toán của Dự án dự kiến là 24,279 tỷ đồng. 

Ảnh: Trạm thu phí BOT cầu Đồng Nai

Tuy nhiên, trên cơ sở số liệu đầu vào tạm tính, Tổng cục ĐBVN tạm tính, đến nay, Dự án đã cơ bản hoàn vốn. Để có cơ sở tính toán, xác định ngày dừng thu chính xác của Dự án, Tổng cục ĐBVN đề xuất tạm dừng thu phí tại Trạm thu phí cầu Đồng Nai (tại Km1872, Quốc lộ 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vào đúng thời điểm 13h30 ngày 24/8/2020.  

Theo đó, Nhà đầu tư, doanh nghiệp quản lý dự án có trách nhiệm:  Thông báo công khai việc tạm dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại trạm thu phí.  

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu phí, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu tại trạm thu phí; Báo cáo số thu theo ngày gửi về Tổng cục ĐBVN (qua Vụ Tài chính); Có trách nhiệm sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động khi tạm dừng thu phí theo đúng quy định;  Tổ chức trông coi, bảo vệ bảo vệ tài sản trạm thu phí tránh mất mát, hư hỏng tài sản, thiết bị; có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khu vực trạm thu phí sau khi dừng thu đến thời điểm bàn giao công trình Dự án; Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, bảo trì công trình đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn đến thời điểm bàn giao công trình Dự án.

Hoàn thành công tác quyết toán các hạng mục sửa định kỳ phục vụ công tác quyết toán hợp đồng dự án gửi Tổng cục ĐBVN trước ngày 30/9/2020; Báo cáo Tổng cục ĐBVN kết quả thực hiện việc tạm dừng thu phí trước ngày 26/8/2020;  Khẩn trương làm việc với Bộ GTVT để giải quyết dứt điểm các nội dung tồn tại của Dự án.

Đối với việc hoàn trả tiền cho các phương tiện đã mua Vé tháng và Vé quý còn thời hạn sử dụng tại Trạm thu phí cầu Đồng Nai, Tổng cục ĐBVN đề nghị DNDA tính số tiền hoàn trả cho khách hàng như sau:  Đối với Vé tháng: Số tiền hoàn lại cho khách hàng bằng (=) giá vé chia (/) 30 ngày nhân (*) số ngày còn được sử dụng tính từ ngày 24/8/2020 (số tiền được làm tròn đến nghìn đồng);  Đối với Vé quý: Số tiền hoàn lại cho khách hàng bằng (=) giá vé chia (/) 90 ngày nhận (*) số ngày còn được sử dụng tính từ ngày 24/8/2020 (số tiền được làm tròn đến nghìn đồng). 

Sau khi hoàn trả tiền cho các phương tiện đã mua Vé tháng và Vé quý còn hạn sử dụng tại Trạm thu phí cầu Đồng Nai, đề nghị doanh nghiệp dự án thu hồi lại vé tháng, quý đã bán, lập hồ sơ quyết toán số tiền đã hoàn trả cho khách hàng để xác định chính xác số thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tháng 8/2020 tại Trạm thu phí cầu Đồng Nai.

Phạm Huyền