Cụ thể, văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai phải cung cấp hồ sơ tài liệu pháp lý liên quan hàng loạt dự án lớn trên địa bàn để phục vụ công tác kiểm toán theo chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước.Yêu cầu được cung cấp hồ sơ về thực trạng kinh doanh, trình tự thủ tục đầu tư, các quyết định pháp lý về đất đai…

Ngoài ra, Đoàn Kiểm toán tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai phải cung cấp tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan quản lý sử dụng đất đai với nhiều dự án bất động sản lớn Đoàn Kiểm toán yêu cầu tất cả các văn bản báo cáo phải có đầy đủ tính pháp lý theo quy định (báo cáo phải có dấu đỏ, hồ sơ photo phải đóng dấu treo…).

H.T.