Theo ông Trường, ngày 30-6 là thời điểm cuối cùng để hoàn thành dự án thu phí tự động không dừng (giai đoạn I) áp dụng với 28 trạm thu phí trên QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, Thứ trưởng Trường yêu cầu, đối với các trạm đã ký phụ lục hợp đồng, trên cơ sở tạm tính mỗi bên hưởng 50% chi phí tổ chức thu phí, Tasco khẩn trương ký hợp đồng với nhà đầu tư để lắp đặt thiết bị không chậm dù chỉ một ngày so với mốc đã định.

“Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông rà soát, thẩm định tổng mức đầu tư của dự án để phục vụ cho công tác quyết toán. Ngày 25-6, Bộ sẽ tổ chức các đoàn nghiệm thu 28 trạm để đánh giá hoạt động của các trạm này”, Thứ trưởng Trường chỉ đạo.

Đặng Nhật