Tại cuộc họp, ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, thông qua Công văn số 13780/BGTVT-ĐTCT do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông kí ngày 6/12/2017. Công văn nêu rõ: Bộ GTVT nhận được văn bản số 7748/TCĐBVN – TC ngày 6/12/2017 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc giảm giá dịch vụ cho một số phương tiện tại trạm thu giá dịch vụ Km 2079 + 535, QL1, Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ – Phụng Hiệp theo hình thức hợp đồng BOT.

Ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ thông báo công văn của Bộ GTVT.

Sau khi xem xét, Bộ GTVT có ý kiến như sau: Thống nhất về nguyên tắc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với một số phương tiện tại trạm thu phí dịch vụ Km 2079 + 535, QL1 theo đề nghị của Tổng cục đường bộ Việt Nam và thống nhất với nhà đầu tư; yêu cầu phù hợp với các nguyên tắc tại văn bản số 11519/BGTVT-ĐTCT ngày 11/10/2017 của Bộ GTVT.

Nhiều chủ doanh nghiệp tham gia cuộc họp, tiếp tục có ý kiến.

Tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh chủ trì, phối hợp Tổng cục đường bộ Việt Nam, Nhà đầu tư và Doanh nghiệp dự án xác nhận cụ thể các phương tiện thuộc đối tượng được giảm giá dịch vụ theo nội dung trên. Tổng cục đường bộ Việt Nam và Công ty TNHH BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp phối hợp địa phương kiểm tra đảm bảo các đối tượng, phạm vi và mức giá giảm đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, tuyên truyền, vận động để đảm bảo ANTT, ATGT, không xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông trong quá trình thực hiện. Định kì 1 quý/lần (trước ngày 30 của tháng cuối quý) cung cấp tình hình biến động về các loại phương tiện thuộc đối tượng giảm giá để Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án cập nhật, thực hiện.

Trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp.

Theo đó, dự kiến chậm nhất vào ngày 20-12 sẽ có vé giảm giá phí từ 7 – 15 % đối với các loại vé qua Trạm thu giá Km 2079 + 535 so với mức giá hiện tại. Riêng về việc giảm giá cho các phương tiện vùng lân cận, phạm vi giảm giá thuộc 2 địa phương phường Ba Láng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và xã Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), giảm 100% cho xe buýt và từ 30-35% cho tất cả phương tiện qua trạm so với mức giá hiện tại.

Văn Đức - Trần Lĩnh