Phân khu kiểm soát máy bay đến có chức năng hợp nhất các máy bay đến trong giai đoạn cuối của quá trình tiếp cận vào hạ cánh, đảm bảo thứ tự và độ giãn cách tối ưu, tăng cường hệ số an toàn và hiệu quả hơn trước khi chuyển giao máy bay cho Đài Kiểm soát tại sân Tân Sơn Nhất.

Phân khu kiểm soát tiếp cận có chức năng điều hành giai đoạn đầu của các máy bay đến, các máy bay đi và các máy bay khác hoạt động trong khu vực trách nhiệm. Trong đó, bao gồm: Đảm bảo phân cách an toàn giữa máy bay đến (giai đoạn đến đầu tiên) và máy bay đi; Hỗ trợ thiết lập sơ bộ thứ tự hạ cánh cho các máy bay đến; xác định giờ dự kiến hạ cánh của các máy bay theo thứ tự; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh hoạch định cho các máy bay đến bay chờ một cách hợp lý; tăng hiệu quả sử dụng phương thức hạ cánh theo công nghệ tiên tiến, giảm tình trạng quá tải cục bộ trong vùng trời kiểm soát Trung tận Tân Sơn Nhất.

Việc phân chia phân khu vùng trời kiểm soát tiếp cận giúp cho các máy bay có được quỹ đạo hoạt động tối ưu, chủ động biết trước thứ tự tiếp cận hạ cánh, tăng năng lực điều hành bay, góp phần giải quyết tắc nghẽn và tăng cường đảm bảo an toàn trên bầu trời Tân Sơn Nhất. Ngoài ra còn góp phần giảm cường độ làm việc của các kiểm soát viên không lưu, giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu, giảm bớt lượng khí thải phát ra môi trường và tăng hiệu quả kinh tế.


Đặng Nhật