Trung tâm Đăng kiểm phương tiện GTVT 78.01S (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị trực thuộc Sở GTVT Phú Yên. Trong hai năm 2015-2016, đơn vị này có tổng nguồn thu hơn 104 tỷ đồng, trong đó có 8,9 tỷ đồng phí kiểm định, hơn 1,7 tỷ đồng lệ phí chứng nhận an toàn kỹ thuật và hơn 93 tỷ đồng phí đường bộ.

Từ nguồn thu đó, Trung tâm đã nộp ngân sách Nhà nước gần 95 tỷ đồng đồng, phần còn lại (hơn 9 tỷ đồng) sử dụng các nguồn chi hoạt động của cơ quan, đồng thời trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi, ổn định thu nhập và phát triển hoạt động sự nghiệp.

Tuy nhiên, khi xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, ông Nguyễn Ngọc Thành - Giám đốc Trung tâm cùng các cộng sự đã “vẽ” ra những khoản phụ cấp tăng thu nhập cho cán bộ - nhân viên trái với quy định pháp luật, dẫn đến công quỹ bị lạm chi không đúng gần 715 triệu đồng, trong khi nghĩa vụ nộp thuế thu nhập không được trung tâm thực thi nghiêm túc.

Sau khi thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh Phú Yên yêu cầu Sở GTVT Phú Yên chỉ đạo kiểm điểm sai phạm nêu trên; buộc Trung tâm có trách nhiệm thu hồi gần 715 triệu đồng đã lạm chi trái luật, và buộc thu hồi cho ngân sách Nhà nước 39 triệu đồng tiền thuế thu nhập còn thiếu.

Bện cạnh sai phạm vừa kể, thanh tra nội bộ của Sở GTVT phát hiện từ tháng 10-2013 đến 6-2015, một số nhân viên Trung tâm đã gây thất thu ngân sách Nhà nước hơn 54 triệu đồng khi kiểm định 259 xe ô tô tải.

Trung tâm còn liên kết với 7 doanh nghiệp chuyên doanh dịch vụ bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Long, Bảo Minh, Bưu Điện, Toàn Cầu, Xuân Thành và BHS để bán bảo hiểm xe ôtô.

Trong 4 năm (2013-2016), Trung tâm đã thu phí bán bảo hiểm xe ôtô hơn 4,7 tỷ đồng và được các đối tác trích hoa hồng 732 triệu đồng, nhưng không hạch toán vào sổ sách tài chính kế toán cơ quan, mà tự “chia phần”.

Ngày10-5, ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở GTVT Phú Yên cho biết, đã yêu Trung tâm khắc phục hậu quả sai phạm kể trên, đồng thời yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm cá nhân sai phạm.

Hữu Toàn