Các vi phạm xảy ra tập trung vào các lỗi: Đánh giá sai kết quả trượt ngang của bánh xe, sai số lực phanh của xe, ánh sáng đèn pha, bỏ qua tiêu chuẩn an toàn dây đai…

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã kỷ luật, đình chỉ công tác 1- 3 tháng đối với 10 đăng kiểm viên, phê bình nghiêm khắc một lãnh đạo trung tâm kiêm phụ trách dây chuyền kiểm định.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm cũng cho biết, biện pháp kiểm tra là hậu kiểm đột xuất chất lượng xe vừa rời khỏi dây chuyền kiểm định, ghi nhận chất lượng thực tế của phương tiện và đối chiếu với kết quả kiểm định của trung tâm đăng kiểm.

Đặng Nhật